THAN ĐÁ, THAN MIỀN TRUNG, THAN KHOÁNG SẢN MIỀN TRUNG, Công ty Than Miền Trung được thành lập năm 1976 trực thuộc Tổng Công ty cung ứng than Việt Nam, làm nhiệm vụ cung ứng than theo kế hoạch của Nhà nước cho nhu cầu sản xuất và đời sống tại khu vực miền Trung

TIN TỨC

Danh bạ công ty

01/01/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG.
Địa chỉ: 775 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Trung, Q. Cẩm lệ, TP Đà Nẵng Xem chi tiết

Danh bạ công ty

01/01/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG.
Địa chỉ: 775 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Trung, Q. Cẩm lệ, TP Đà Nẵng Xem chi tiết

Ban lãnh đạo công ty

01/01/2020

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng
Ngày đăng: 01/01/2021 Xem chi tiết

Sơ đồ tổ chức

23/05/2016

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty Cổ phần. ĐHĐCĐ họp thường niên hoặc bất thường, tổ chức ít nhất mỗi năm một lần Xem chi tiết

Chứng khoán ngày đăng ký giao dịch

23/05/2016

Tổng số cổ phần đăng ký giao dịch: 5.602.590 cổ phần. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch Xem chi tiết

Giới thiệu về chúng tôi

Công ty Than Miền Trung được thành lập năm 1976 trực thuộc Tổng Công ty cung ứng than Việt Nam, làm nhiệm vụ cung ứng than theo kế hoạch của Nhà nước cho nhu cầu sản xuất và đời sống tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Trong quá trình phát triển, Công ty đã nhiều lần sắp xếp lại tổ chức và đổi tên. Đến năm 1995, khi Chính Phủ tổ chức lại ngành Than, thì các công ty đã tách ra trước đây cùng sát nhập lại thành tên mới là Công ty Chế biến và Kinh doanh Than Miền Trung trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam. Năm 1997, Công ty đổi tên thành Công ty Than Miền Trung.
Thực hiện chính sách của Nhà nước về cổ phần hoá doanh nghiệp và Quyết định số 222/2003/QĐ-BCN ngày 17/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, ngày 26/12/2003, các cổ đông sáng lập đã tiến hành Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Than Miền Trung. Năm 2007, Công ty đổi tên thành  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG - TKV.

Xem chi tiết

Hình ảnh hoạt động

Hình dep

Cảnh đẹp Miền Trung

Lãnh đạo công ty